Hoppa till innehållet på sidan

Om sjukresor

Om du behöver söka vård kan du bli beviljad att åka sjukresa med egen bil, taxi eller specialfordon/rullstolstaxi, om det finns medicinska skäl. Detta gäller om du söker vård hos till exempel läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, tandläkare, kurator med flera. Om den som ger dig vård bedömer att du har rätt till sjukresa får du ett sjukresekort som du kan åka på. Sjukresekortet gäller för alla resor som du har fått beviljade. Du måste ta med dig samma sjukresekortet på resan som du har använt när du beställde taxin eller rullstolstaxin! Du kan inte åka med taxin eller rullstolstaxin utan sjukresekortet! Du ska inte betala egenavgiften till föraren. Färdtjänsten skickar hem en räkning till dig tre till fyra veckor efter den genomförda resan.

Det är alltid det medicinska behovet som styr och det är den som ger dig vård som bestämmer. Om du inte kan resa med allmän kollektivtrafik (SL) till exempel buss och tunnelbana till vården kan du ha rätt att få sjukresa med taxi, rullstolstaxi eller egen bil. 

Du kan bara få din sjukresa betald om du har valt att söka vård i det landsting eller den region där du är folkbokförd. Om du på egen hand väljer att vända dig till något annat landsting eller region har du inte rätt till ersättning.

Du kan läsa eller skriva ut patientbroschyren med information om sjukresor. Broschyren är i PDF format och det krävs att du har Acrobate Reader på din dator för att kunna öppna den.

Patientbroschyren finns i Daisy format och på kassettband. För beställning ringer du till kundservice.

Patientbroschyren hittar du till höger på denna sida.

Om du har frågor om sjukresor kan du vända dig till Färdtjänsten.
Kontaktuppgifter:
Kundservice för färdtjänst och sjukresor 08-720 80 80
Öppettider: Måndag-fredag 07.00-17.00

Skapad 2008-11-04   Ändrad 2015-04-16