Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.

Mina sidor och Talsvar kan du inte använda från klockan 21 ikväll. För att läsa mer om detta, klicka på Visa fler.

Visa fler »

Vårdgivare

Här hittar du information om regler för och hantering av sjukresor.

Sjukresor i Stockholms läns landsting regleras i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresa. Det krävs ett beslut från dig som vårdgivare, ett så kallat tillstånd, för att patienten ska få anlita de sjukresor som anordnas av landstinget. Med tillstånd för sjukresa avses en vårdgivares beslut om att bevilja ersättning enligt de grunder som framgår av Regelverket för sjukresor och sittande transporter i Stockholms län. 

Det finns inga artiklar att visa.

Det finns inga artiklar att visa.

Det finns inga artiklar att visa.