Hoppa till innehållet på sidan

Rätten till sjukresor regleras i lagen (1991:419) om sjukreseersättning vid sjukresor. I Stockholms läns landsting krävs ett beslut från vårdgivaren, ett så kallat tillstånd, för att få anlita de sjukresor som anordnas av landstinget. Med tillstånd till sjukresa avses en vårdgivares beslut om att bevilja sjukreseersättning enligt de grunder som framgår av Regelverket för sjukresor och sittande transporter i Stockholms län.

Nyheter